باران بنفش

تاريخ دوشنبه دهم آذر 1393سـاعت 13:40 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ سه شنبه چهارم آذر 1393سـاعت 16:48 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ سه شنبه چهارم آذر 1393سـاعت 15:51 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ دوشنبه سوم آذر 1393سـاعت 1:21 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

 

 

 گاهی ساعتهای متمادی نوشتن و خواندن و گاهی هیچ یک و تنها  نگاه کردن  یا انتخاب تصاویری که خوراک ذهن میشوند  گاهی هم  هیچ یک از اینها و زنی که میشود زمینه وبلاگت با دستهایی که شبیه حال روحت هست و نوشته ها را بالا و پایین میبری تا زن بتواند باله  برقصد ... ...روی انگشت های پا سبک باشد و  همه پرنده های پیرهنش مهاجرت کرده باشند.

تاريخ دوشنبه سوم آذر 1393سـاعت 0:4 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

 

 

آدم  ها که تبدیل میشوند به آدم بزرگ! خصوصیاتی ویژه پیدا میکنند  یکی از همین خصوصیات اینست که  چون به خیلی چیزهای تازه تر فکر نمیکنند  یا  با آزمون و خطا یا به قول خودشان تجربه و سنت و ... رسیده اند دیگر به سمت راههای دیگر  نظر نمیکنند  همه چیز برایشان خیلی محکم و مودب و جدی است. از منصب و شغل و مقام  بگیر تا جایگاه اجتماعیشان .

خنده دارترند وقتی جامعه هیچ جایگاه  ثابتی در فلسفه  فردی یک انسان کامل ندارد اما آنها در همین جزیره آشفته برای خودشان جایگاه هم تعریف میکنند. آدم هایی که مثل من مبارزه میکنند با خودشان که تبدیل نشوند و همان کودکی و دیوانگی و سراسیمگی را به آدم بزرگ بودن تر جیح میدهند   همیشه در معرض ریسک اند.

چرا؟ به همان دلیلی که در خطوط اولم گفتم مثلن یک آدم بزرگ مار گزیده از سیاه و سفید میترسد ... پس یکهو رنگی میشود  با همه رنگی است  همه را میخواهد رنگی ببیند در رنگها غلت میزند  حتی خودش را میفریبد سفید را که میبند  میگوید یک جور زرد پریده رنگ است و سیاه را هم اصلن نمیبیند   میشود یک موجود رنگی که در رنگهای دیگر  حل میشود.

 اما یکی که آدم بزرگ  نشده  و مار گزیده هم شده ممکن است بگذارد بازهم یک مار بزرگ  پیتون نیشش بزند و با خودش بگوید  همه ریسمانها که مار نیستند  همانطور که همه مارها ریسمان نیستند تازه ممکن است وقتی مار ریسمانی اش دارد خونش را میمکد تا قوی تر شود  آدم بزرگ نشده  با بیقراری و عشق مارش را ببوسد و بگوید  ریسمان عزیزی که از قلب من میگذری..... ریسمان عزیزی .....خب خیلی چیزها در  دنیا هست خیلی چیزها...آدم های بزرگ آدم های غیر بزرگ ....آ اول آ غیر اول ...ب آخر ب  غیر آخر ... مارها ... آدم ها ... فیل ها...بائو با بها .... قطارها.... جاده های بی انتها....سنجاقک ها ...چوبها....چاه ها ...تنهایی ها ... لبخند ها ...سربازها ... تفنگ ها... بوسه ها.... قبرها....فرشته ها ... نانوایی ها.....

تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393سـاعت 14:28 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393سـاعت 14:0 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393سـاعت 13:59 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393سـاعت 10:42 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

  آنهایی که در ظاهر زندگی آرام تر  یا بگذار یک کلمه اتو کشیده بگویم  که مثل تنها لباس تا شده میان تلمبار پیراهن های پرتاب شده در اعماق کمد دارد خودنمایی میکند در پستوی ذهنم : اوهوم زندگی مقبول تر! ی دارند عمق رنجهایشان بیشتر است. چرا؟ خب شاید دلیلش این باشد که در یک دریای آرام یا یک دریاچه راکد پرتاب یک سنگریزه چنان پیداست که هیچ شباهتی با پرتاب و انعکاس پر تاب همان سنگریزه در یک سیلاب را ندارد همان سنگریزه را پرتاب کن در یک سیلاب پریشان اصلن دیده نمیشود در همان فاصله دست تو تا سطح آب  گم میشود  اما این دریاچه عمیق آرام  ، کوچکترین سنگریزه میتواند رویش نقش های دایره ای بی شمار رسم کند مثل همان نقاشی های گالری کوچکی که در غربت شبیه ما بودند.....

دایره ها ی کوچک هی بزرگتر و بزرگتر میشوند و تا مغز دریاچه نفوذ میکنند  کم کم  خود دایره ها میروند اما صدایشان  میشود زمزمه های دائمی .......

و تو میخندی و میگویی آه تو چقدر  شبیه پری دریایی هستی!  همانقدر دیوانه   با همان شکل و با همان ویژگیها  و من در حالیکه دارم  مینوشم  با آستین دور لبم را تمیز میکنم و  بی آنکه فکر کنم دارم زیاده روی میکنم و این دفعه  اگر تصادف کنم    بد جور به دیوار  خواهم خورد  گیلاس های  بعدی را نیز پر میکنم  و بعد در دل میگویم  دارد به زمزمه هایی که میشنود  شکل میبخشد  این زمزمه های اعماق آبم را دارد میشنود  ...دارد میشنود ....

سنگریزه ها  موذیانه  پرتاب میشوند  باید سرو صدا کنیم  نباید بگذاریم آرام تر از این بمانیم  آه چه میگویم  نمیشود که ادای سیلاب را در آورد  نمیشود که  سنگریزه ها را ترساند  نمیشود چیزی را که مرتعش میشود  از ارتعاش متوقف کرد  مثل گل رز  شازده کوچولو  احمقانه است ترساندن با خار ! گوسفندها خارها را هم به راحتی میبلعند  برایشان یونجه و علف و خار  یکسان است اگلیته خلاص کننده اشان بادا بر ما نازل میگشت.... بیا با صدای بلند برایم شعری بخوان  فریاد بزن  بگذار تا همه صداها  قطع شوند تو حتمن  میتوانی کاری کنی  تو حتمن  میتوانی  ....اینرا  هر شب میگویم و بعد میتوانم بخوابم  ... آدم وقتی کودک است وقتی مثل بچه ها ایمان دارد  همین ایمان  حتی دروغ  کمکش میکند  ایمان دارد که بابا نوئل هدیه می آورد و همینطور میشود ایمان دارد  که اگر گل درخت بسمی را زیر زبانش بگذارد بیست میگیرد و میگیرد  ایمان دارد که بدها به جهنم و خوبها به بهشت میروند و با همین یک جمله همه قضاوتهایش به نتیجه میرسند  ایمان می آورد که حتمن یک کسی یک جایی یک طوری نجاتش میدهد و اغلب این اتفاق می افتد .... و این حس  اینکه تو  بدانی یک روزی بک جوری یک کمکی  میرسد  میتواند تحملت را در قبال سنگریزه های خبیث اندکی بالاتر ببرد ....

دیشب پیر مرد دیوانه داشت با صدای بلند و با تانی میخواند  نزدیکم که شد ترسیدم  همیشه از دیوانه ها  میترسم. یعنی دیوانه هایی که معلومند ! چون بقیه ما همه دیوانه ایم بالا و پایین دارد و بستگی به در جه هنر پیشگی مان دارد .چرامیترسم چون میترسم یکهو بغل خیابان بغلم کند! مثل همین کلاغها  ،سه تا کلاغ ، مرا نبیند یا با من احساس آشنایی کند! ولی وقتی دیدم دارد  میخواند : گنجشکک اشی مشی لب بوم ما نشین بارون میاد خیس میشی برف میاد گوله میشی  دلم یک جور بدی لر زید صدایت زدم  که فقط بدانم هستی  که هر سکوتی  مقدمه یک سنگریزه تیز است  کورمال کورمال راه میرفتم و   فکر کردن به حرفهای معمولی یک عصر معمولی میتوانست  چند دقیقه  نگاهم دارد که نیفتم د رشعر پیر مرد دیوانه اما شب دراز بود و این خطوط ترجمه ام کم کم مثل شمع های ذوب شده شدند ......شب دراز بود و حرفها تمام میشدند....

 

تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393سـاعت 10:9 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

آدم در زندگی اش احتیا ج به یک معیار دارد !معیاری برای قضاوت کردن در مورد خودش و جریانات زندگی اش. این همین حالا برایم شکل گرفت. یک معیار ، یک مر کزیت  یک نقطه صفر یک منبع یا مرجعی  که خودش را با توجه به نمودارهایی که از ان نقطه صفر رسم میکند بسنجد.... این معیار برای گروه اول مذهب است   البته در جاییکه من زندگی میکنم! برای گروه دوم سنت است  برای گروه سوم ملغمه مذهب و سنت  برای گروه چهارم اخلاقیات محض است که بسته به نوع تربیت و دریافتها و تجربه ها و ژنتیکش متغیر است برای گروه  پنجم عرفان یا فلسفه شخصی برای گروه ششم  یک ذهن  خالی و بی مرز و فقط تسلیم محض زندگی بودن و اتفاقات ....برای گروه هفتم.....نمیدانم !شاید از گروه هفتم به بعد دیگر نیاز به هیچ مختصات و نموداری نیست ولی بی نموداری برای  آدمی که می اندیشد سهل نخواهد بود مثل ذره ای میشود که در فضای لا یتناهی معلق باری به هر جهت است....

تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393سـاعت 12:58 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393سـاعت 11:2 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

 

دلم ازهمه دنیا گرفته بود. در چنان اعماقی گیر کرده بودم و در واقع بهتر است بگویم خودم را پرتاب کرده بودم که هیچ امید نجاتی نبود و حتی   در پی امیدی نیز نبودم .

شاید نا خود آگاه  به سخنان یونگ دل سپرده بودم و  بی ترس چنان در عمق تاریکی و سایه های وجودم فرو رفته بودم که ...  که  هر چیزی ممکن بود  سیاهی ای فراتر از سیاهی ای که در آن بودم نیز  میسر مینمود

... یونگ ؟ خب یونگ  میگوید آن که در سیاهی مطلق وجودش فرو نرود  هر گز بیدار نخواهد شد  یونگ مثل فروید به دیوار غریزه از شناخت باز نمی ایستد  میرود آن پشت دالانهایت را میکاود  سراغ از نا خود آگاه مشترکت میگیرد  فراتر میرود حتی شعر میسراید  مرزها را بر میدارد  باور میکند که روح وجود دارد اذعان میدارد که همسفرش در راه روح به اندازه دستیار وفادارش زن زیبایی که تا پایان عمر کنارش ماند واقعیت دارد . حاشا نکرد افق های گسترده ای را که تنها با در خود فرو رفتن میشد یافت .... مثل کسی که میپرد داخل دریا تا شنا کند بعد کم کم دریا تیره و تار میشود و تا به خودش بجنبد  میبیند این امواج  نیستند قیر های سیاهند !....راه رفتن  تا حدی درمانم میکرد و نوشتن  ... آه نمیدانم  ...شاید بدترم میکرد شاید هم نه....

یک روزی بود مثل امروز بارانی و سرد برگهای رنگین پاییزی  حس میکنم از دیشب چند تا از این درختها که از پاییز  جا مانده اند تازه دارند سرخ میشوند  مثل درخت حیاط آموزشگاه دیشب از کلاس که بیرون آمدم  دیدم سرخ سرخ شده  ایستادم بچه هایم رفتند در حالیکه  از سرما میلرزیدم رفتم و محکم در آغوشش کشیدم ....ممممممم  هوای اینطور بارانی با درختهای سرخ  و خانه هایی که همه طوسی اند  حتی قهوه ای ها و سفید ها   حتی نارنجی ها و سبزها .... همه خاکستری اند ....

داشتم میرسیدم خانه   نزدیکی خانه  روی آسفالت ، نرسیده به  موزاییکها دو جای پا هست  از آن جای پاها که معلوم هست  وقتی سیمان خیس بوده یکی از رویش راه رفته و جای پاهایش مانده  عادت دارم  وقت رسیدن به خانه حتمن  پاهایم را توی آن دو جای پای کج و معوج بگذارم  آن روز  که رسیدم به جای پاها  دیدم سه تا کلاغ بزرگ  ایستاده اند آنجا  سرشان پایین انگار دنبال چیزی میگردند  چون  فکر میکنم  کلاغها از آدمها میترسند رفتم جلو تر و لی نه تنها نترسیدند  حتی مرا ندیدند  حالا من از آنها میترسیدم  اما آدم توی سیاهی که از چیزی نمیترسد  قدم هایم را آهسته تر کردم و رفتم جلو  .کلاغها باز هم مرا ندیدند همانجا ایستادند  یکی شان که ایستاده بود توی جای پای دومی یک قدم این طرف تر آمد و من  پاهایم را جای پای همیشگی گذاشتم. حالا من هم از آن سه کلاغ نمیترسیدم .

باورت میشود ؟کاورم میکردند ! کلاغها همین کلاغهای سیاه  تخس! من  چند دقیقه در نزدیکترین فاصله ایستادم  حتی  خم شدم و نشستم و آنها همانجور ماندند !حالا اینکه چه چیزی از آنها میشنیدم  بماند  که خودم هم باورم نمیشود و با خودم گفتم فانتزی نباف ! اما بودنشان در آنهمه سیاهی و سردی و یاس از مردمان  معجزه بود. کوچک اما عزیز ....

فنجان قهوه ام را بر میدارم  از کنار ترجمه ای که  تصمیم دارم امروز منظمش کنم   از کلماتی که در جاده ایتالیا  بهم ریخته اند  میروم کنار پنجره باز میکنم  تا هوای سرد بارانی را  حس کنم  و دوباره سه تا کلاغ  میبینم روی پشت بام همسایه روبرویی....سه تا سیاهی قشنگ مهربان ... شاید همان سه تای خوبند....

تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393سـاعت 10:26 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393سـاعت 9:31 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393سـاعت 9:28 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

گفتم: شعر اشتباهی ست فاحش
که از عادت های ما سر می زند
گفتی: پس عشق ما
چه شعر بزرگی بود.

 - سعید اسکندری

تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393سـاعت 9:24 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

منتظر نباشید،
وقتِ کاملا مناسب هیچوقت فرا نمی رسد.

 

 

 


- ناپلئون هیل
ترجمه: عباس مخبر

تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393سـاعت 9:21 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

با مرگِ هر انسانی
نخستین برف
نخستین بوسه
وَ نخستین دعوا هم می میرند؛
آدم ها نمی میرند
دنیاها در آنها می میرند.- یوگنی یوفتوشنکو

تاريخ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393سـاعت 9:20 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393سـاعت 14:19 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

تاريخ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393سـاعت 14:13 نويسنده پرچین شاه محمدی| |

miss-A